P.186

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 60 x 46 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1135, grudzień 1975
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.