P.184

Studium Przestrzeni, 1958

Olej, płótno 200 x 120 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełm, nr MCH/S/M.1248, 1995; dar artysty