P.181

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno [80 x 65 cm]

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania