P.179

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 80 x 100 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor / 1958
Proweniencja Natalia i Jarosław Drozd, Polska, b.d.
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.