P.160

Martwa natura, 1956

Olej, płótno 75 x 90 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1154, grudzień 1975