P.158

Księżyc, 1956

Olej, płótno 45 x 60 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1492, grudzień 1978
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.