P.155

Głowa kubistyczna, 1956

Olej, płótno 65 x 50 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor / 56
Proweniencja Nieznana kolekcja prywatna
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.