P.147

Głowa, 1955

Olej, płótno 76 x 66 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 55
Proweniencja Renata Heider, Warszawa, b.d.
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.