P.13

Portret Zbigniewa Tołłoczki, 1941

Olej, płótno 101 x 81 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: W Fangor 1941
Proweniencja Zniszczony