P.1252

Black and White 3, 1960

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Gres Gallery, Waszyngton, 1961]