Wojciech Fangor: Trzydzieści, 2014
P.1209

Trzydzieści, 2014

Olej, płótno 140 x 140 cm

Błędów
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 14
Verso: FANGOR 2014 / "TRZYDZIEŚCI"
Proweniencja Muzeum Śląskie, Katowice, nr MŚK/SzM/985, b.d.