Wojciech Fangor: BD 2, 2013
P.1208

BD 2, 2013

Olej, płótno 64 x 64 cm

Błędów
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania