Wojciech Fangor: [Portret], 2013
P.1206

[Portret], 2013

Olej, płótno 91 x 76 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy górny róg: Fangor 13
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania
Uwagi krytyczne Portret Piotra Żuchowskiego.