Wojciech Fangor: [Portret Julii], 2013
P.1205

[Portret Julii], 2013

Olej, płótno 130 x 90 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 13
Proweniencja Kolekcja prywatna, Warszawa, 2013