Wojciech Fangor: Lacoste I, 1995-2010
P.1175

Lacoste I, 1995-2010

Akryl, płótno 120 x 85 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy dolny róg: Fangor 95 / 2010
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.