Wojciech Fangor: [Bez tytułu], 2008
P.1151

[Bez tytułu], 2008

Olej, płótno 90 x 75 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy dolny róg: Fangor
Verso: FANGOR 2008
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania