Wojciech Fangor: Dłonie, 1995-2008
P.1138

Dłonie, 1995-2008

Olej, płótno 120 x 85 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 95 - 08
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • M. Małkowska, „Tasowanie minionego czasu na płótnach”, „Rzeczpospilita” 18 styczeń 2010.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.