Wojciech Fangor: Joanna, 2007
P.1125

Joanna, 2007

Olej, płótno 97 x 82 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor
Verso: FANGOR 2007
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania