Wojciech Fangor: Autoportret, 2004
P.1115

Autoportret, 2004

Olej, płótno 76 x 66 cm

Błędów
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor
Verso: FANGOR 2004 / AUTOPORT
Proweniencja [Galeria Stefan Szydłowski, Warszawa, 2000.]
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.