P.105

Metafizyka i Dialektyka / Retoryka i Dialektyka, 1949

Olej, płótno 198 x 120 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy górny róg: Fangor
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.