P.104

[Portret młodego mężczyzny], 1949

Olej, płótno 65 x 50 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 49
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania