P.102

Albert Einstein, 1949

Olej, płótno 100 x 119 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor
Proweniencja Nieznana kolekcja prywatna
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • N. Bouesing, H. Klaas, „Virtuose der Unschärfe”, „DARE” 3 październik 2017.