G.13

IV Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, 1953

Druk offsetowy barwny, papier 100 x 68 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy górny róg [druk]: Fangor - Tchórzewski
Fabricators and collaborators Jerzy Tchórzewski
Literatura
  • I. Witz, „Nasz plakat”, „Życie Warszawy” 5 – 6 lipca 1953, s. 3.
  • „Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Plakatu” [katalog z wystawy], Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 1953.
  • I. Witz, „Nasz plakat”, „Życie Warszawy” 5–6 lipca 1953, s. 3.
  • „I Ogólnopolska Wystawa Plakatu” [katalog z wystawy], Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 1953.