E.2016.14

Wojciech Fangor. Nieoczekiwane konteksty

November 20, 2016–March 5, 2017
Muzeum Nadwiślańskie - Kamienica Celejowska
Kazimierz Dolny, Poland

Curators Dorota Seweryn-Puchalska