Z inicjatywy Wojciecha Fangora, przy wsparciu Fundacji powstaje rozumowany katalog wszystkich dzieł Artysty. Już niedługo pojawi się tutaj link do katalogu.

Katalog zawierać będzie szczegółowe informacje na temat każdej pracy – szczegółowy opis, historię wystaw, bibliografię oraz w miarę możliwości udostępnienia informacji miejsca przechowywania.

W pierwszym etapie opracowywane są dzieła malarskie pod redakcją Katarzyny Jankowskiej – Cieślik. Drugi etap pod redakcją dr Jolanty Goli obejmie rzeźby, projekty architektoniczne i plakaty.

Właściciele dzieł artysty oraz związanych z nim zdjęć i dokumentów proszeni są o kontakt z autorkami. Na życzenie informacje będą traktowane jako poufne, gwarantujemy anonimowość.

adres do korespondencji:
catalogue@wojciechfangor.org
lub
info@fangorfoundation.org
lub
katarzynajankowskacieslik@fangorfoundation.org