o fundacji

Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora jest instytucją z misją szerzenia świadomości, promowania systematyzowania i ochrony kulturalnej i intelektualnej twórczości Artysty, jego dobra i prawa wszelkiego rodzaju; jego doświadczenia życiowego, jego myśli, projektów i pomysłów artystycznych, intelektualnych i kulturalnych, a także pamięci o powszechnie uznanym geniuszu i jego wkładzie do sztuki, kultury i współczesnej myśli.
Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora to rezultat przemyślanej koncepcji zakorzenienia w kulturze polskiej świadomości o prekursorze w sztuce światowej enviromentu- Studium Przestrzeni oraz autorze obrazów z cyklu „koła”, „fale”, „ameboidalne”, dzięki którym stał się znany i rozpoznawalny na całym świecie.

Foundation for the Promotion of Creativity Wojciech Fangor (FangorFoundation) is an institution with a mission to promote and systematise the Artist’s work and to protect the cultural and intellectual property of the artist and his assets and rights of any kind. The Foundation is also committed to spreading awareness of his life experience, concepts, projects and creative ideas, as well as the memory of the universally recognised genius and his contribution to contemporary thought of art and culture.
Foundation for the Promotion of Creativity Wojciech Fangor is the result of well-thought concept rooted in Polish culture awareness of the precursor in the art world enviromentu- Study of Space and the Author of painted the "circle", "waves", "ameboidalne" through which he became known and recognized around the world.

WYDARZENIA

poszczególne wydajrzenia związane z naszą fundacją

ZARZĄD

Zarząd Fundacji Promocji Sztuki Wojciecha Fangora

KONTAKT

zapraszamy do kontaktu z nami


Antoniego Edwarda Odyńca 47, Warszawa
e-mail: info@fangorfoundation.org
mobile: +48 535 144 379